PRAVIDLA STYLŮ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA HODNOCENÍ

 1. U všech kategorií hodnotí porota jednotlivé hodnotící podkategorie 
 2. V každé podkategorii může tanečnice získat maximálně 10 bodů, tj. max 10 bodů za vcítění do hudby, max 10 bodů za soulad s rytmem apod., body se pro každou tanečnici sečtou za všechny podkategorie a za všechny porotkyně (např. tanečnice v příslušné soutěžní kategorii má hodnocených 8 podkategorií, může tedy získat od jednoho porotce max. 80 bodů, v případě 3 porotců tedy od všech 3 max. 240 bodů).
 3. Pokud by se na prvních 3 místech umístily tanečnice se stejným počtem bodů, bude rozhodovat hodnocení předsedy poroty. Předseda poroty bude pro každou kategorii stanoven před zahájením soutěže.
 4. U kategorie Královna Habibi se provede bodový součet za kategorie skupinové sólo, improvizace sólo a sólo vlastní choreografie podobným způsobem, jako je popsáno v bodě 2. Předsedou poroty v této kategorii je Anniya.
 5. V rámci soutěže se hodnotí (hodnotící podkategorie):

Společné sólo, sólo vlastní choreografie

 • Provedení naučené choreografie 
 • Vcítění do hudby
 • Rytmus
 • Výraz a osobní kouzlo
 • Technika
 • Dodržení pravidel soutěže

Sólo improvizace

 • Vcítění do hudby 
 • Rytmus
 • Výraz a osobní kouzlo
 • Technika
 • Improvizace
 • Dodržení pravidel soutěže

Duo, skupina vlastní choreografie

 • Provedení naučené choreografie 
 • Technika
 • Synchronizace
 • Výraz
 • Celkový umělecký dojem
 • Dodržení pravidel soutěže

Výsledky budou vyhlášeny přímo na soutěži. První 3 místa budou zveřejněny na stránkách soutěže a budou zde uchovány i do příštích let.

Do měsíce od konání soutěže soutěžící obdrží detailní výsledky s počtem bodů a hodnocením na email, ze kterého byla zaslána přihláška. 

ODMĚNY: 1.-3. místo - Diplom, medaile, u skupin pohár. Všichni účastníci: účastnický list + věcná odměna odpovídající umístění.

TANEČNÍ POVRCH: baletizol

POROTA:

 • Hodnocení provádí minimálně tříčlenná porota, která se pro jednotlivé kategorie může střídat
 • Porota pro soutěž konanou dne 20.11. 2021: Latifah, David Katolický, Tatiana Kowalczyk (PL), Anniya
 • Změna členů poroty vyhrazena

Změna pravidel soutěže vyhrazena.