SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Níže uvedené soutěžní kategorie mohou být sloučeny nebo rozděleny podle počtu přihlášených. Kategorie se budou otevírat, pokud se do dané kategorie přihlásí alespoň 3. účastníci. 

1. SPOLEČNÉ SÓLO

 • Tanečnice tančí ve skupině na jednotnou choreografii a hudbu. Choreografie bude o délce max. 1 minuta. Výukové video a hudba bude zaslána předem organizátorem v daném termínu. Tanečnice se naučí choreografii podle výukového videa a bude podle něj trénovat. S výukou a trénováním choreografie může pomáhat vedoucí nebo si soutěžící mohou pomáhat navzájem. Video je výukové, tzn. že obsahuje instrukci k naučení, nejedná se pouze natočenou choreografii. Pro každou věkovou kategorii je jiná choreografie, která odpovídá danému věku.
 • Na soutěži budou tanečnice rozdělené do skupin po min. 2 a max. 5 účastnících a zatančí choreografii 2 x po sobě.
 • Při tanci se tanečnice bude pohybovat pouze dopředu a dozadu, pohyb do strany je povolen pouze tak, aby tanečnice nekřížila prostor jiné tanečnici
 • Styl: klasický orientální tanec bez rekvizit
 • Všechny tanečnice, které se přihlásí do této kategorie budou mít v případě zájmu možnost s touto choreografií vystoupit společně s Anniyou a hosty festivalu na večerní show. Tančit se bude opět skupinově. Tento zájem je potřeba uvést do přihlášky k soutěži.

2. SÓLO IMPROVIZACE

 • Tanečnice (mimo kategorii Profi) obdrží v daném termínu od organizátora hudbu v nesestříhané délce. Na svůj výstup se tanečnice doma může připravit, hudbu naposlouchat, zkoušet improvizovat a zkoušet kombinace.
 • Na soutěži zazní zaslaná hudba v kratší sestříhané verzi, kterou na soutěži tanečnice uslyší poprvé a na ni bude tančit. Stříhání hudby může proběhnout na více místech, tj. nebude se jednat pouze o zkrácení skladby.
 • Na soutěži budou tanečnice rozdělené do skupin po min. 2 a max. 5 účastnících a budou na hudbu improvizovat společně.
 • Pokud je tanečnice součástí taneční skupiny, vedoucí na tuto choreografii NESMÍ předem připravit choreografii, veškerá práce by měla být na tanečnici. Vedoucí může dávat pouze základní instrukce a rady k improvizaci.
 • Tanečnice v kategorii Profi budou mít vlastní hudbu, kterou dopředu nebudou znát a budou na ni improvizovat až přímo na soutěži, kde ji uslyší poprvé.
 • Délka improvizace: cca 1 min
 • Styl: klasický orientální tanec bez rekvizit

3. SÓLO VLASTNÍ CHOREOGRAFIE

 • Tanečnice tančí na podiu samostatně s předem připravenou choreografií na předem zaslanou hudbu
 • Délka choreografie: 1,5 - 3 minuty
 • Styly: Klasický orientální tanec, folklor, fusion/show, bollywood
 • Rekvizity povoleny dle stylu tance

4. KRÁLOVNA HABIBI

 • Do této kategorie je automaticky zařazena každá tanečnice, která tančí v kategorii 1,2 a 3, tj. skupinové sólo, improvizace a vlastní choreografie
 • Tanečnice znovu nesoutěží, ale bodové hodnocení poroty za všechny 3 kategorie se sečte a provede se celkové vyhodnocení všech tří kategorií a samostatné vyhlášení výsledků

5. DUO VLASTNÍ CHOREOGRAFIE

 • Tanečnice tančí na podiu samostatně v duu s předem připravenou choreografií na předem zaslanou hudbu
 • Délka choreografie: 1,5 - 3 minuty
 • Styly: Klasický orientální tanec, folklor, fusion/show, bollywood.
 • Rekvizity povoleny dle stylu tance

6. SKUPINA VLASTNÍ CHOREOGRAFIE

 • Tanečnice tančí na podiu ve 3 a více lidech s předem připravenou choreografií na předem zaslanou hudbu
 • Délka choreografie: 1,5 - 3 minuty
 • Styly: Klasický orientální tanec, folklor, fusion/show, bollywood.
 • Rekvizity povoleny dle stylu tance

KOSTÝMY (platí pro všechny kategorie): Adekvátní stylu tance, porota nehodnotí úroveň a provedení kostýmu, nýbrž hodnotí, zda kostým odpovídá stylu tance. 

VĚKOVÉ KATEGORIE

SÓLO:

A. Mini: do 7 let

B. Děti: 8 - 12 let

C. Junioři: 13 - 16 let

D. Teen: 17 - 20 let

E. Teen+: nad 20 let, tato kategorie dále může být rozdělena na další věkové kategorie

SKUPINY:

A. Mini: do 7 let včetně

B. Děti: 7,1 - 12,9 let

C. Junioři: 13 - 16,9 let

D. Teen: 17 - 20 let včetně

E. Teen+: nad 20 let, tato kategorie dále může být rozdělena na další věkové kategorie

 • Věk se počítá ke dni konání soutěže, tj. osoba nar. 21.11.2010 má ke dni konání soutěže 20.11.2021 - 10 let.
 • Pokud v duu soutěží tanečnice, u které každá spadá do jiné věkové kategorie, budou tančit v kategorii, do které spadá starší z nich.
 • U skupin se počítá věkový průměr všech tanečnic, přičemž věk se opět počítá ke dni konání soutěže. Věkové kategorie jsou rozvrženy:

ÚROVNOSTNÍ KATEGORIE

Z - Začátečník

MP- Mírně pokročilý

P - Pokročilý

PP - Profi

 • Pokud sólistka/duo je zkušená ve skupinovém tanci, ale méně zkušená v sólovém tanci, její zařazení je ve skupině do vyšší zkušenostní kategorie a v sóle do nižší. Totéž platí pro duo.
 • Pokud v duu soutěží tanečnice, u které každá spadá do jiné úrovnostní kategorie, budou tančit v kategorii, do které spadá zkušenější z nich.
 • U skupin mohou být zařazení tanečníci z jiné úrovňové kategorie, přičemž počet tanečníků z jiné úrovňové kategorie musí být menší než 50 %.
 • V případě, že se tanečnice/duo/skupina přihlásí do viditelně jiné úrovnostní kategorie, může být pro hodnocení v soutěži do jiné úrovnostní kategorie na základě rozhodnutí předsedy poroty/celé poroty.